Czwartek, 03 Wrzesień 2015
Oficjalny serwis Parafii Dobromierz
Sierpniowa pielgrzymka
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 14:04

W dniach od 20 do 23 sierpnia wyruszyła pielgrzymka z naszej parafii, w której również uczestniczyli parafianie z Mokrzeszowa i Świebodzic (naszego Świebodzickiego dekanatu) oraz kilka osób z Wrocławia i Oleśnicy.

Pierwszego dnia pielgrzymi dotarli na Podlasie - do Białegostoku, gdzie mieli okazję zwiedzania zabytkowej starówki oraz Katedrę Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Następnie udali się na Mszę św. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, którą sprawował ks. Romuald Witwicki. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które znajduje się w Białymstoku jest określane niepowtarzalnym, jedynym i wyjątkowym pośród wszystkich Sanktuariów i parafii pod tym wezwaniem. Wszystko za sprawą Ks. Michała Sopoćki, który marzył i dążył do wybudowania świątyni jako votum wdzięczności i miejsca kultu Jezusa Miłosiernego i Jego niezgłębionej miłości wobec człowieka.

Więcej…
 
"Do Ciebie woła Zdrowaś Maryja cały nędzny świat..."
wtorek, 18 sierpnia 2015 11:03

Sierpień jest to miesiąc, kiedy pielgrzymi udają się ze swoimi intencjami, prośbami do Matki Bożej na Jasną Górę. Jest to też czas modlitwy w intencji ojczyzny, dziękczynienia za plony, a także sierpień to miesiąc trzeźwości narodu. W tym szczególnym miesiącu wspólnota naszej parafii zgromadziła się tradycyjnie 13. dnia miesiąca na Nabożeństwie Fatimskim. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Ora - dyrektor wydziału duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali ks. prałat senior Wenancjusz Róg, ks. Dariusz Szyra oraz ks. Romuald Witwicki.

 
Oni też stanowili jedno - św. Piotr i Paweł
środa, 01 lipca 2015 19:30

Odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu był dobrym momentem na to, aby podkreślić, że Ci właśnie apostołowie są filarami Kościoła Katolickiego. Pomimo, iż Piotr zaparł się Jezusa trzykrotnie i nie przyznawał się do tego, że jest jednym z jego uczniów, a Paweł prześladował i mordował pierwszych Chrześcijan - to oni stali się skałą, na której zaczęto budować Kościół. Opisując krótko życiorysy tych dwóch uczniów Jezusa Chrystusa ks. Artur Merholc, który przewodniczył Mszy św. odpustowej i głosił Słowo Boże, przypominał o tym, że każdy człowiek ma szansę na poprawę swojego życia. W życiu człowiek popełnia wiele błędów, dokonuje złych wyborów, odchodzi od Pana Boga - przestaje wierzyć w jego istnienie, ale zawsze pozostaje mu wolna wola - w każdej chwili może się nawrócić i zawierzyć swoje życie Bogu.

28 czerwca na Mszy św. o godz. 12:30 odbyło się także powitanie nowego wikariusza w naszej wspólnocie parafialnej - ks. Romualda Witwickiego.

 
Kapłaństwo - największy dar
piątek, 19 czerwca 2015 13:01

Księża pracujący w naszej parafii w ostatnim czasie przeżywali jubileusz swojego kapłaństwa. W niedzielę, 14 czerwca, została odprawiona pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca uroczysta Eucharystia dziękczynna z okazji 60lecia kapłaństwa ks. prałata seniora Wenancjusza Roga oraz 30lecia kapłaństwa ks. proboszcza Andrzeja Walerowskiego. Mszę św. wspólnie z Ks. Biskupem koncelebrowali księża pochodzący z naszego dekanatu oraz księża specjalnie zaproszeni na tę uroczystość.

Homilia, którą wygłosił Ordynariusz Świdnicki była podzielona na dwie części - w pierwszej części ks. Biskup nawiązywał do Ewangelii. Natomiast w drugiej części opowiadał o życiorysie ks. prałata Wenancjusza Roga oraz jego osiągnięciach kapłańskich oraz o życiorysie ks. Andrzeja Walerowskiego i wszystkich jego dokonań w życiu kapłańskim. 

Więcej…
 

copyright © parafiadobromierz.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie: Przemysław Niemczuk